Ktm duke - Mauritius
Ktm duke Bikes, Triolet
Rs 48,000 MUR