KTM Duke 125 - Maurice
KTM Duke 125 Motos & Vélos, Beau Bassin
Rs 55,000 MUR